Nieuw modelcontract voorgesteld

Antwerpen, 2 oktober 2019 – Vandaag stelden GAU en VAV het nieuwe modelcontract tussen uitgevers en auteurs voor in het Vlaams Parlement. Het biedt beide partijen een instrument met algemene principes en afspraken om onderhandelingen te faciliteren.

Moderne tijden vragen om een moderne aanpak. Die boodschap namen de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) samen ter harte. Het resultaat is een nieuw modelcontract voor algemene uitgaven dat helemaal up-to-date is en conform de normen en verwachtingen van hedendaagse uitgeefpraktijken. Met het oog op eerlijke afspraken en gedegen bescherming voor alle partijen die meewerken aan een uitgave, werd het modelcontract aangepast aan de dagelijkse realiteit waardoor onder meer digitale innovaties beter worden ingepast dan ooit tevoren.

“We hebben samen met het VAV enorme stappen vooruit gezet en daar ben ik dankbaar om,” zegt Vé Bobelyn, voorzitter van GAU. “Het Vlaamse boekenvak is immers voortdurend in beweging en we moeten continu verbinding zoeken met elkaar. We willen uitgevers en auteurs op positieve wijze verbinden, hen een goede basis bieden, zoals het modelcontract, om samen mooie boeken te brengen voor de boekhandelaren en de lezers. We mogen best trots zijn op deze fair practice.”

Fair practice contract
Om tot het nieuwe contract te komen, werkten GAU, VAV en het kenniscentrum van Boek.be maandenlang nauw samen. Het resultaat is een akkoord waar iedereen gelukkig mee is.

“Schrijven is een mooi beroep,” stelt Matthijs de Ridder, voorzitter van VAV. “Maar een contract is geen roman. Voor schrijvers is het daarom niet altijd gemakkelijk de juridische kant van de zaak te doorzien. Dat geldt voor nieuwe schrijvers, maar evenzeer voor doorgewinterde auteurs. Het nieuwe modelcontract zorgt ervoor dat de basisrechten van iedereen zijn gewaarborgd en dat er een goede basis is om bijzondere wensen en noden te onderhandelen. Fair practice noemen we dat sinds een aantal jaren. Dit modelcontract is een toonbeeld van wat je kunt bereiken als kunstenaars en opdrachtgevers met elkaar ijveren voor een eerlijke basis voor onderhandeling. Het kan daardoor denk ik ook een voorbeeld zijn voor andere kunstdisciplines.”

Oprichting Raad voor beroepsethiek
Daarnaast werd de oprichting van een Raad voor beroepsethiek in de boekensector aangekondigd met representatieve vertegenwoordigers van de uitgevers en de auteurs, bijgestaan door externe onafhankelijke experts. De Raad zal zich buigen over de beroepsethiek in de sector en een bemiddelende functie bij geschillen vervullen, naar het voorbeeld van onder meer de in media reeds lang bestaande Raad voor de Journalistiek waarvan de werking werd toegelicht door de voormalige ombudsman van de RvJ, Dhr. F. Voets.

Het modelcontract werd voorgesteld in aanwezigheid van leden van de GAU en VAV, Wilfried Vandaele, Voorzitter van het Vlaams Parlement, en werd ingeleid door Jeroen Olyslaegers.

Met vriendelijke groet,
Namens GAU en VAV