Scenaristen en auteursrechten

De scenaristengilde ontvangt opnieuw berichten van scenaristen die zich onder druk gezet voelen om een deel van hun auteursrechten af te staan. De Scenaristengilde heeft in overleg met de VRT een leidraad voor een billijke verdeling van auteursrechten opgesteld. In deze tekst, die dient als dé industrie-standaard bij het afsluiten van overeenkomsten voor het creëren van fictie-reeksen, wordt gedefiniëerd wie auteursrechten kan laten gelden en wie niet. De Scenaristengilde drukt er nogmaals op dat de functie van producent, script editor of researcher GEEN recht geeft op auteursrechten. Bovendien stelt de Scenaristengilde dat het deel van de auteursrechten waarop de schrijvers van een bijbel aanspraak kunnen maken nooit groter kan zijn dan 20% van de scenariorechten (eventueel nog op te splitsen in een deel ‘origineel concept’ en ‘concept seizoen’ voor langlopende reeksen). Op hun site vind je ook een document waarin de Bijbel van een reeks omschreven staat.

De Scenaristengilde raadt elke scenarist ten stelligste aan bij elke contractonderhandeling naar deze teksten te verwijzen of bij eventuele problemen contact op te nemen met de Scenaristengilde (via info@scenaristengilde.be) of je beheersvennootschap.