Talentontwikkelingsbeurzen

In haar meerjarenplan voor de periode 2021-2025 omschrijft Literatuur Vlaanderen talentontwikkeling als een van de speerpunten voor haar nieuwe beleidsperiode. Dit speerpunt werd  in een nieuwe subsidieregeling gegoten: de talentontwikkelingsbeurzen.

Met deze beurzen wil Literatuur Vlaanderen auteurs, illustratoren en vertalers ondersteunen om in hun eigen artistieke of professionele verdieping te investeren. Het kan gaan om inhoudelijk-creatieve of zakelijke verdieping, in Vlaanderen of in het buitenland. De beurs kan aangevraagd worden op verschillende momenten in een auteurs- of vertalerscarrière (van starter tot gevestigde waarde).

De beurs biedt een financiële ondersteuning bij kosten die de aanvrager wil maken met het oog op zijn eigen ontwikkeling. Een talentontwikkelingsbeurs kan tot 80% van deze kosten dekken. De overige 20% wordt door de aanvrager zelf gedekt. Het maximale subsidiebedrag per jaar per aanvrager bedraagt € 2.500.

Talentontwikkelingsbeurzen kunnen elke maand aangevraagd worden. De eerste deadline is 1 februari 2022.

Meer informatie over deze nieuwe regeling vind je hier.