VACATURE JURIST VAV – Deeltijds 50%

De Vlaamse Auteursvereniging vzw is de belangenvereniging van en voor Vlaamse auteurs. Ze vertegenwoordigt zowel auteurs van proza, poëzie, toneel, scenario’s, kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en strips als illustratoren en literair vertalers.

Wij zijn op zoek naar een deeltijds jurist. De opdracht omvat ondersteuning van het bestuursorgaan, dienstverlening aan leden en beleidsvoorbereidend- en uitvoerend lobbywerk rond brede juridische thema’s met als kern auteursrechten.

 

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je verleent proactief juridische ondersteuning aan het bestuursorgaan en de coördinator rond alle relevante juridische en zakelijke thema’s voor de doelgroep;
 • Je identificeert, analyseert en volgt ontwikkelingen op in Belgische en Europese wetgeving met betrekking tot auteursrechten en andere relevante domeinen voor de doelgroep;
 • Je stelt via een heldere verwerking van deze ontwikkelingen en op basis van de feedback van de bestuurders memoranda en strategische nota’s op;
 • Je verricht op basis van de uitgewerkte visie lobbywerk op alle relevante beleidsniveaus en bij alle relevante actoren, en vertegenwoordigt de verenigingen hierbij extern in raden en adviesorganen;
 • Je staat in voor de voorbereiding, ondersteuning en opvolging van federale en Vlaamse beleidscontacten in juridische dossiers, voor het overleg met beheersvennootschappen, en voor de contacten met zusterorganisaties in België en het buitenland;
 • Je voert sectoronderhandelingen met verschillende spelers;
 • Je stelt up-to-date modelcontracten op gebaseerd op reeds bestaande contracten;
 • Je geeft eerstelijnsadvies aan leden-auteurs over contracten, betwistingen, fair practices; toeleiding naar individuele juridische procedures;
 • Je treedt in overleg met het bestuur op als bemiddelaar, en zetelt in de bemiddelingscommissie boekensector-i.o.;
 • Je rapporteert aan het dagelijks bestuur;

 

Jouw profiel

 • Master in de rechten, bewezen expertise m.b.t. auteursrechten en/of werking van een beroepsfederatie is een pluspunt;
 • Enkele jaren relevante werkervaring;
 • Nederlandstalig met een zeer goede kennis van het Frans en het Engels;
 • Proactief, zelfstandig en nauwkeurig;
 • Zowel mondeling als schriftelijk communicatief en contactvaardig naar een niet-juridisch publiek toe;
 • Je beschikt over onderhandelingsvaardigheden en een sterke overtuigingskracht;
 • Klantgericht, diplomatisch en resultaatgericht;
 • Teamspeler met veel zelfsturing;
 • Interesse in beleid en voeling met de letterensector en de creatieve spelers;
 • Kennis van de Office toepassingen (Word, Excel, Powerpoint);

 

Ons aanbod

 • Een deeltijds contract 50 %
 • Een uitdagende en afwisselende taak in een creatieve sector in beweging;
 • Flexibele werkuren en hybride werken van thuis uit en vanuit onze vestiging in Antwerpen;
 • Directe impact op de versterking van de juridische en sociaal-fiscale positie van auteurs;
 • De kans om actief bij te dragen aan de versterking van de positie van kunstenaars en in onze maatschappij en de behartiging van hun belangen.
 • Een correcte verloning die rekening houdt met jouw profiel en ervaring.

 

Interesse?

Stuur je sollicitatie met cv , loonverwachting en betrokkenheid met de sector naar lisa@auteursvereniging.be vòòr 30.03.2024

Voor meer inlichtingen: contacteer VAV-voorzitter ‘Matthijs de Ridder’ – Matthijs@auteursvereniging.be