2 oktober – voorstelling nieuw modelcontract

De herziening van het modelcontract dat door de Vlaamse Auteursvereniging en de Groep Algemene Uitgevers (GAU) onderhandeld werd is een feit. We berichtten eerder al over de veranderingen, en binnenkort wordt het nieuwe contract officieel gelanceerd.

Graag nodigen we u uit op de voorstelling van dit nieuwe modelcontract op woensdag 2 oktober 2019 in de Masereelzaal van het Vlaams Parlement (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Matthijs de Ridder en Vé Bobelyn zullen namens respectievelijk de VAV en de GAU meer uitleg geven bij het modelcontract en het eerste exemplaar overhandigen aan een afgevaardigde van het Vlaams Parlement. Jeroen Olyslaegers geeft vervolgens een korte rede.

Meteen wordt ook de geschillencommissie boven de doopvont gehouden. Deze commissie zal  zich buigen over de beroepsethiek in de sector en bemiddelen bij conflicten. Pol Deltour (Raad voor de Journalistiek) licht de werking van deze commissie toe.

Programma

  • 09:00 – Ontvangst in Vlaams Parlement, Masereelzaal – inkom IJzerenkruisstraat 79
  • 09:30 – Intro door Vé Bobelyn en Matthijs de Ridder
  • 09:45 – Jeroen Olyslaegers
  • 09:55 – Pol Deltour
  • 10:05 – Overhandiging modelcontract en vragensessie
  • 10:15 – Netwerkmoment

Inschrijven is noodzakelijk: dit kan tot 27 september via Natalie Ariën, met vermelding van de geboortedatum van de aanwezige(n).

Gelieve ruim op tijd aanwezig te zijn en uw identiteitskaart mee te brengen.