Wanneer gebeurt de betaling van een voorschot?

Auteurscontracten bieden vaak een voorschot op royalty’s, dat niet terugvorderbaar is en verrekend wordt met te ontvangen royalty’s wanneer het boek gepubliceerd is.  Voor de auteur een garantie dat de uitgever zijn best zal doen het boek goed in de markt te zetten – en er op die manier voor te zorgen dat hij de kosten van het voorschot omzet in de contractueel afgesproken royaltyvergoeding.

Het voorschot (art 5.2 van de algemene bepalingen) is niet ongebruikelijk bij auteurs, maar standaard in het geval van illustratoren. De hoogte van het eventuele voorschot staat vermeld in artikel 4 van de bijzondere bepalingen.

Er zijn echter voorwaarden verbonden aan het voorschot – zo is de auteur verplicht tot terugbetaling als hij zich niet houdt aan de gemaakte afspraken mbt de inleverdatum, en wanneer het manuscript niet voldoet aan de redelijke richtlijnen en verwachtingen van de uitgever – ook niet na herwerking (art. 9.1 en 9.2). Het contract wordt dan ontbonden, en de voorschotten terugbetaald. Wanneer het manuscript niet wordt gepubliceerd om redenen die buiten de auteur liggen, blijft het voorschot behouden.

VAV raadt aan om de betaling van het voorschot te laten gebeuren voorafgaand aan de publicatie – dit om te vermijden dat het voorschot afhankelijk wordt gemaakt van het al dan niet verschijnen van het boek: 50% bij de ondertekening en 50% bij inlevering van het manuscript zijn gebruikelijke betaaltermijnen.