5 april – Over de schreef. Webinar over grensoverschrijdend gedrag in de literaire sector

De Vlaamse Ombudsdienst voorziet sinds 2015 in een Genderkamer, die zich inzet  voor gelijkheid op het vlak van gender, geslacht, genderidentiteit en -expressie, om discriminatie te bestrijden en te voorkomen. De Genderkamer tracht in de eerste plaats om een veilige plek en erkenning te bieden, waardoor alle betrokken partijen hun weg kunnen vinden naar een oplossing waarbij iedereen empathisch en respectvol met elkaar omgaat. Je leest er meer over in het interview met psychologen Nina Callens en Viktor Van der Veken dat Literatuur Vlaanderen eerder publiceerde.

De Genderkamer bekijkt nu samen met VAV, Literatuur Vlaanderen en het OLO (Overleg Literaire Organisaties) de mogelijkheden van een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de literaire sector. Met een webinar willen we in een eerste instantie de noden in kaart brengen en aan de hand daarvan bekijken hoe zo’n meldpunt best vorm krijgt. Nina Callens en Viktor Van der Veken gaan tijdens deze webinar dieper in op grensoverschrijdend gedrag in de literaire sector. Ze leggen uit wat ze in dat verband voor jou kunnen betekenen.

Ben je al direct of indirect in aanraking gekomen met grensoverschrijdend gedrag? Heb je zelf (on)bewust iemands grens overschreden? Heb je dergelijke situaties in jouw omgeving nog niet opgemerkt maar wil je wel weten hoe je ze moet aanpakken als ze zich zouden voordoen? In al deze gevallen staat de Genderkamer klaar om naar jou te luisteren.

Nina en Viktor lichten in de eerste plaats toe wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt. Dit kan immers vele vormen aannemen en is niet altijd eenvoudig te benoemen.

Verder zullen ze ook meer duiding geven over hoe je grensoverschrijdend gedrag bij hen kunt melden en wat er vervolgens met jouw klacht gebeurt.

 

Praktisch

De webinar gaat door op dinsdag 5 april van 14u tot 16u.

Inschrijven kan via deze link.

Deelname is gratis en kan anoniem. De gegevens die je via het inschrijvingsformulier bezorgt, worden met de nodige discretie behandeld.