Gereglementeerde Boekenprijs

Op 21 april jongstleden vond in de Commissie Cultuur in het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over de Gereglementeerde Boekenprijs, die ondertussen bijna twee jaar van kracht is. Zoals de naam al suggereert reglementeert de GBP de prijs van het boek. De eerste zes maanden na de publicatie mogen boeken met hoogstens 5% korting worden verkocht. Op die manier worden kwetsbare boeken (een beetje) beschermd tegen het grote geweld van de bestsellers.

VAV werd tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd door bestuurder Carlo Van Baelen, die als expert ook al betrokken was bij de initiële onderhandelingen voor de GBP. Hij zette haarfijn uiteen dat het onderzoek dat de overheid liet doen naar het functioneren van de GBP aan alle kanten rammelt. Zo is er bijvoorbeeld totaal geen rekening gehouden met de vertekenende effecten die de coronacrisis heeft gehad op de boekverkoop. Ook de bewering van de GAU als zou de GBP ervoor hebben gezorgd dat het volume van verkochte boeken zou zijn gedaald, veegde hij overtuigend van tafel. De cijfers uit het rapport die wel bruikbaar zijn, laten zien dat de GBP precies het gewenste effect heeft. Een veel bredere selectie van titels krijgt sinds de invoering van deze maatregel een kans op de markt. Ook Literatuur Vlaanderen en Boekhandels Vlaanderen bevestigden dat de  GBP een positief effect heeft op de verkoop van het boek.

Aan het eind van de hoorzitting moest zelfs de GAU toegeven dat ze ‘niet tegen’ de gereglementeerde boekenprijs zijn. De verwachting is dus dat deze regeling behouden blijft.