Scenaristen en auteursrechten

De scenaristengilde ontvangt opnieuw berichten van scenaristen die zich onder druk gezet voelen om een deel van hun auteursrechten af te staan. De Scenaristengilde heeft in overleg met de VRT een leidraad voor een billijke verdeling van auteursrechten opgesteld. In deze tekst, die dient als dé industrie-standaard bij het afsluiten van overeenkomsten voor het creëren van fictie-reeksen, wordt gedefiniëerd wie auteursrechten kan laten gelden en wie niet. De Scenaristengilde drukt er nogmaals op dat de functie van producent, script editor of researcher GEEN recht geeft op auteursrechten. Bovendien stelt de Scenaristengilde dat het deel van de auteursrechten waarop de schrijvers van een bijbel aanspraak kunnen maken nooit groter kan zijn dan 20% van de scenariorechten (eventueel nog op te splitsen in een deel ‘origineel concept’ en ‘concept seizoen’ voor langlopende reeksen). Op hun site vind je ook een document waarin de Bijbel van een reeks omschreven staat. (more…)

Continue ReadingScenaristen en auteursrechten

Do’s & don’ts in de literaire vertaling

Uit de studienamiddag voor literair vertalers van ELV bleek nogmaals hoe zorgwekkend het gesteld is met literair vertalen. Niet alleen stonden Vlaamse literair vertalers al enige tijd voor het voldongen feit dat Nederland de norm bepaalt – zij zijn bovendien vaak genoodzaakt met Nederlandse uitgeverijen in zee gaan omdat er steeds minder Vlaamse uitgeverijen zich wagen aan vertaalde literatuur – , maar nu blijkt ook de Nederlandse vertaalmarkt zich in een crisis te bevinden. De vertaling van literatuur draait al te vaak uit op een financiële nuloperatie, waarbij in het beste geval de kosten gedekt worden. De tarieven werden voor het eerst in jaren bevroren (in 2012 blijft het woordtarief 6,3 eurocent): uitgevers gaven aan dat stijgende vertaalkosten onvermijdelijk tot gevolg zou hebben dat het afgelopen zou zijn met vertaalde literatuur. Een bittere pil voor onze vertalers, voor wie hun vak al geen vetpot was (lees het rapport van ons inkomensonderzoek erop na).

 

Voorlopig geen reden tot wanhoop, maar een goede voorlichting van (beginnende) vertalers dringt zich meer dan ooit op. Om te illustreren hoe het er aan uitgeverszijde aan toe gaat, lijstte Lidewijde Paris, uitgeefdirecteur bij Nieuw Amsterdam, een aantal do’s & don’ts op , die haar werden ingegeven door haar ervaring.

(more…)

Continue ReadingDo’s & don’ts in de literaire vertaling

Nieuwjaarsbrief

Beste collega’s,   De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) werd in 2006 opgericht. Het eerste belangendossier dat we behandelden was dat van de fiscaliteit van de auteursrechten. Omdat auteursrechten vaak schoksgewijs binnenkomen…

Continue ReadingNieuwjaarsbrief