Onuitgegeven werk beschermen

Als u onuitgegeven werk aan iemand wilt tonen, is het verstandig het eerst te deponeren: op deze manier vermijdt u dat uw werk wordt gekopieerd zonder dat u enig bewijs van uw vaderschap kunt voorleggen.

Bij een depot wordt aan uw werk een datum toegekend; het werk wordt onder gesloten, verzegelde omslag bewaard en wordt slechts in geval van betwisting of bij een proces over plagiaat door de rechter geopend.

In principe kan men alle soorten werk deponeren, maar dit betekent niet noodzakelijk dat het ook beschermd is door het auteursrecht. Een werk is enkel beschermd door het auteursrecht wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden: het werk moet concreet zijn (uitgewerkt – geen idee), origineel en het resultaat zijn van een creatieve activiteit. Meer informatie vindt u hier.

Voor een depot kunt u terecht bij een beheersvennootschap (Sabam of deAuteurs) of notaris.