Artiestencoalitie vraagt garanties bij het opgerichte Noodfonds

De Artiestencoalitie is tevreden met het Noodfonds dat Minister Jambon oprichtte om de zwaar getroffen cultuursector te ondersteunen, en looft de openheid die de regering aan de dag legde.

De vereniging van kunstenaars en kunstwerkers vraagt wel dat bij de verdeling van de vrijgemaakte 65 miljoen de nodige garanties worden ingebouwd dat de middelen effectief bij de meest getroffen partijen terechtkomen. Bovendien hoopt de Artiestencoalitie dat er bij de operationalisering ook een opening wordt gemaakt naar niet-gesubsidieerde organisaties en kunstenaars.

klik hier om naar het persbericht te gaan.