Auteurs en fiscaliteit: overheid haalt de strop opnieuw aan

Vandaag kon u via diverse media vernemen dat de roerende voorheffing op auteursrechten zou stijgen van 15% naar 25%. Het betreft de bevrijdende roerende voorheffing die door de uitgever, producent of beheersvennootschap op uw royalty’s wordt ingehouden en doorgestort naar de fiscus.

VAV betreurt deze stijging ten zeerste en beschouwt dit als een nieuw signaal dat de overheid auteurs in de steek laat, ondanks de verscheidene alarmkreten over de schrijnende financiële situatie waarin zij zich steeds vaker bevinden. De Vlaamse en federale overheden haalden de strop reeds aan door te voorzien in een ondermaatse leenrechtvergoeding en door het Vlaams Fonds voor de Letteren weliswaar een uitgebreider takenpakket te geven, maar het tegelijk de bijhorende werkingsmiddelen te ontzeggen.

 

VAV zal hierover dan ook protest aantekenen bij de bevoegde minister.