Een nieuw creatief platform voor een beter statuut van de scheppende kunstenaar

Een positief ‘neveneffect’ van de beroering rond de eventuele verhoging van de roerende voorheffing is dat een aantal organisaties en verenigingen elkaar gevonden hebben om rond dossiers die hen allen aangaan zoveel mogelijk met één stem te spreken. Daar horen, naast rechtenmaatschappijen en beroepsorganisaties, ook verenigingen en gilden van collega’s bij: de acteurs, de fotografen, de scenaristen (ook geassocieerd met VAV), de journalisten, de muzikanten… Een van de belangrijke federale dossiers is het manke statuut van scheppende kunstenaars. Daarvoor maakt de creatieve sector zich nu ook sterk en vraagt ze de regering om overleg.