Nieuwe voorzitters bij de Vlaamse Auteursvereniging

Erik Vlaminck en Koen Stassijns, die al van bij de oprichting in 2006 respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter zijn van de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), nemen in de loop van 2013 ontslag. Zij worden, na goedkeuring door de algemene vergadering in maart, opgevolgd door de covoorzitters Patrick De Rynck en Marc Reugebrink.

 

VAV behartigt sinds 2006 de collectieve en individuele belangen van de Vlaamse auteurs, vertalers, stripmakers, illustratoren en scenaristen. De vereniging telt 600 leden. Ze kwam de voorbije jaren onder meer in het nieuws toen bleek dat uitgeverij Clavis wanpraktijken aan de dag legde tegenover haar auteurs, bij de recente dreigende verhoging van de roerende voorheffing, in het dossier van het leenrecht, met haar rapport over de belabberde ‘staat van de poëzie’, met haar onderzoek naar het inkomen van auteurs en vertalers enz.

 

Toekomst

Erik Vlaminck en Koen Stassijns: “In de loop van 2013 geven we de fakkel na zowat zeven jaar door. Niet omdat we deze boeiende vereniging beu zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat een vereniging als VAV slechts toekomst heeft wanneer er op tijd en stond andere roergangers komen. Het is geruststellend dat een geëngageerd en deskundig opvolgersduo zich klaarmaakt om de fakkel over te nemen.”

Dat duo bestaat uit Marc Reugebrink (1960), dichter, essayist en romanschrijver, en Patrick De Rynck (1963), publicist, vertaler en auteur. Reugebrink kreeg in 2008 de Gouden Uil voor zijn roman Het grote uitstel. Zijn meest recente boek is Het geluk van de kunst, een bundeling van cultuurkritische essays. De Rynck is onder meer de wereldwijd vertaalde auteur van De kunst van het kijken, twee boeken over schilderkunst. Hij is van bij het ontstaan lid van het (dagelijks) bestuur van VAV.

 

Continuïteit en vernieuwing

De Rynck en Reugebrink: “De kracht van een vereniging als VAV is het ledenaantal, en het brede spectrum van die leden, met jeugdauteurs, scenaristen, dichters, essayisten, stripmakers, vertalers, romanciers en illustratoren, van de grote namen tot nobele onbekenden. Daarnaast is er het feit dat VAV ernstig genomen wordt door al haar gesprekspartners en zijn er natuurlijk de realisaties.

Op al deze vlakken heeft VAV in haar korte bestaan opmerkelijke resultaten geboekt. Dat is de grote verdienste van de huidige ploeg. De ‘bedrijfscultuur’ van VAV heeft gewerkt en verdient voortzetting. Wat niet belet dat er de komende jaren nieuwe aandachtspunten zullen zijn. De steeds meer marginale plaats van de literatuur in het onderwijs bijvoorbeeld baart ons grote zorgen. Het sociaal statuut van de kunstenaar is een absolute prioriteit. We kijken uit naar samenwerking met de nieuwe belangenverenigingen in de film- en theaterwereld in dossiers die ons allemaal aangaan, en we willen met name ook jonge auteurs blijven overtuigen van het belang van zoiets als VAV.”

 

Lof uit de sector

“Schrijvers zijn mensen die blad na blad, zin na zin, onze passie voor het lezen inlepelen. Dankzij de Vlaamse Auteursvereniging kunnen we de gemeenschappelijke stem van die zeer gevarieerde groep horen, en ons op elkaar afstemmen voor een beter en leefbaar boekenbeleid. Daartoe is de auteursvereniging ook een belangrijke speler geworden binnen het BoekenOverleg. Bij de wisseling van voorzitter dank ik van harte Erik Vlaminck die een bijzonder opbouwende rol heeft gespeeld in de volwaardige uitbouw van VAV. Ik wens zijn opvolgers alle succes om in dezelfde geest te blijven ijveren voor de auteur.”

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

 

“Op nauwelijks enkele jaren tijd heeft de Vlaamse Auteursvereniging zich opgewerkt tot grootste belangenverdediger van eenieder die schrijft in Vlaanderen. Constructief, professioneel en bereid tot dialoog met alles en iedereen, met de vuist op tafel als het echt niet anders kan. Dat is een zegen – niet alleen voor de auteurs, maar ook voor de literatuur en dus de lezers.”

David Van Reybrouck, auteur

 

“Hoewel het Vlaams Fonds voor de Letteren en VAV vanuit een verschillende invalshoek opereren, delen ze de ambitie om de waardering voor én de rechten van auteurs zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij is het van het grootste belang om een sterke en betrouwbare gesprekspartner te hebben. Onder de begeesterde leiding van Erik Vlaminck heeft het VFL steeds goed kunnen samenwerken met de VAV en hebben we samen resultaten geboekt. We zullen Erik en zijn warme, loyale en directe stijl missen en willen hem uitdrukkelijk danken voor het titanenwerk dat hij in alle stilte en achter de schermen heeft geleverd voor de realisatie van zo’n stevige en geloofwaardige auteursvereniging. We wensen zijn opvolgers alle succes toe en kijken uit naar een even fijne samenwerking.”

Koen Van Bockstal, directeur Vlaams Fonds voor de Letteren

 

“VAV heeft in enkele jaren voor de auteurs en vertalers een vaste plaats bezorgd in de Vlaams boekensector, door een constructieve, professionele en geëngageerde opstelling ten opzichte van de andere actoren. Opkomen voor hun belangen in een open dialoog, ondersteund door kennis en onderzoek, gericht op oplossingen en niet afdwalend in steriele achterhoedediscussies. En dit met een bestuur vol inzet, gedragen door de eigen leden vanuit een democratische grondhouding. Voor mij is de VAV een van de belangrijke realisaties met een langetermijneffect voor de literaire sector in Vlaanderen van de voorbije tien jaren”.

Carlo Van Baelen, oud-directeur Vlaams Fonds voor de Letteren en een promotor-avant-la-lettre van een belangenvereniging voor auteurs

 

“Bij de oprichting van VAV heb ik meteen voorgesteld om de nieuwe auteursvereniging onderdak te geven bij Boek.be. Op die manier zouden we de keten, de wederzijdse verstandhouding en het begrip kunnen versterken. Erik is al die tijd de emanatie geweest van visie, begrip en verstandhouding. Als er al een gevoel van een werkgevers-werknemersverhouding bestond, is dat door die samenwerking weggewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat de visie en de inzet van Erik hebben bijgedragen tot alles wat het hele boekenvak ten goede is gekomen, de afgelopen jaren. Daarom gaan we hem missen. Maar ik heb alle vertrouwen in zijn opvolger(s).”

Geert Joris, gewezen directeur Boek.be

 

“Het is niet alleen goed te weten dat er iemand over onze belangen waakt, het is nog beter om te weten dat de VAV dat ook nog eens erg goed doet. Van dossiervreterij en sensibilisering tot het doorlichten van minder betrouwbare uitgeverijen: de VAV doet het allemaal. Erik Vlaminck verdient als eerste voorzitter trouwens zeker applaus voor zijn uitmuntend pionierswerk.”

Bart Van Loo, auteur

 

“De VAV is erin geslaagd op zeer korte tijd uit te groeien tot een krachtige en goedwerkende organisatie die het in alle omstandigheden opneemt voor de auteurs. En dat is nodig, want de schrijvers moeten nog altijd vechten voor hun rechten! Door de alertheid en de inzet van het VAV-bestuur bestaat er nu bijvoorbeeld een modelcontract, is het leenrecht opnieuw in de actualiteit geraakt, hebben gedupeerde auteurs een verdediger gevonden…. Dit alles werd met weinig of geen middelen gerealiseerd en de bestuursleden verdienen alle lof voor hun onbaatzuchtig engagement, maar zij snijden ook in hun eigen creatieve vlees. Het is daarom billijk en correct dat de VAV meer financiële armslag krijgt, zodat zij kan uitgroeien tot een professionele en krachtdadige belangenverdediger van de crème en de hoeksteen van onze maatschappij: de schrijver”.

Leen Van Dijck, voorzitter BoekenOverleg en directeur Letterenhuis