Auteursrecht is het fundament van een creatieve sector, zeg het aan de Europese Commissie!

NIEUWE DEADLINE: 5 MAART

Via deze weg doen we een warme oproep aan alle auteurs om deel te nemen aan een Europese publieke raadplegingsronde die de toekomst van het auteursrecht mee zal bepalen.

Waarover gaat deze publieke raadpleging?

De Europese Commissie heeft een zeer belangrijke publieke raadpleging gelanceerd die kadert in een groter politiek debat omtrent de hervorming van het auteursrecht. Er heersen spijtig genoeg heel wat mythes over gebruiken die zogezegd niet mogelijk zouden zijn door de huidige licentie-overeenkomsten. Ondanks de constructieve medewerking van auteurs, uitgevers en andere rechthebbenden in dit Europese debat wordt er sterk aangestuurd op een versoepeling van het auteursrecht, die zeer schadelijk zou zijn voor auteurs en uitgevers.

Waarom is het zo belangrijk dat u deelneemt?

Zonder uw individuele stem zullen de gebruikers de boventoon voeren in dit debat en zal de bescherming door het auteursrecht op een lager pitje worden gezet. We vingen via verscheidene kanalen namelijk op dat er honderden, ondertussen wellicht al duizenden, antwoorden binnenliepen vanwege gebruikersgroepen (bibliotheken, erfgoedinstellingen, consumenten enz.) bij de diensten van de Europese Commissie. De toonaard is daarbij niet altijd auteursrechtvriendelijk, om niet te zeggen contra auteursrechten . Het is dan ook uitermate belangrijk dat u in uw hoedanigheid als auteur individueel reageert op deze consultatieronde en zo mee uw stem drukt op het toekomstige Europese auteursrechtenbeleid.

Hoe kan u deelnemen?

Helaas is de tekst (de bevraging start op pagina 5) uitsluitend in het Engels beschikbaar, en oogt hij erg lang en ingewikkeld. Laat u zich hierdoor niet afschrikken: uw antwoorden mogen geformuleerd worden in het Nederlands. Hier kan u bovendien het standpunt terugvinden dat VAV opstelde. De gele highlights zijn de antwoorden die u zo kan overnemen, al staat het u uiteraard geheel vrij de antwoorden te personaliseren, wat we zelfs ten zeerste aanmoedigen. Vul op de eerste pagina zoveel mogelijk gegevens in over uzelf. Het antwoord kan u vervolgens elektronisch te versturen naar volgend mailadres: markt-copyright-consultation@ec.europa.eu. Doe dit zo snel mogelijk (voor 5 februari!).

Tot wanneer heeft u tijd om deel te nemen?

De deadline is 5 maart 2013, vergeet dus niet uw antwoord tijdig te versturen.

Wat kan u ermee winnen?

Helaas geen reis maar een niet in geldwaarde uit te drukken geschenk, met name een performant juridisch kader dat uw belangen beschermt en illegale grensoverschrijdende praktijken een halt toeroept zodat de creatieve sector gestimuleerd blijft om te blijven investeren in lokaal talent innovatieve diensten/producten. Het Europese beleid is geen ver-van-uw-bed-show maar heeft een directe impact op het toekomstige gelaat van het auteursrecht, dus laat uw stem horen en doe mee. We hopen dat we op uw enthousiaste deelname mogen rekenen!

Meer vragen of inlichtingen?

Voor vragen of inlichtingen: contacteer Natalie Ariën.