Memorandum BoekenOverleg: het pleidooi van Joke Van Leeuwen

Op 21 maart organiseerde het BoekenOverleg, het overlegplatform waar alle partners uit het boekenvak bij betrokken zijn, in het Vlaams parlement de Staat van het Boek. Joke Van Leeuwen overhandigde er aan de aanwezige partijvertegenwoordigers het  memorandum dat het BoekenOverleg n.a.v. de komende verkiezingen opstelde. Uit het debat dat zij voerden vloeiden al enkele beloftes voort, zoals de gereglementeerde boekenprijs (vier van de vijf aanwezige politieke partijen zijn voor).

Het warme pleidooi van Joke Van Leeuwen voor het memorandum leest u hier.