Beroepsorganisaties kunstenaars samen in Artiestencoalitie

Kunstenaars en hun beroepsverenigingen uit Vlaanderen en Brussel zijn de laatste weken heel vaak in crisisberaad rond dezelfde tafel beland. Dat leidt nu tot een Artiestencoalitie, die het aanspreekpunt wil zijn voor media, overheden, steunpunten en sector. 

De laatste maanden is er veel en intens overlegd. Met overheden, media, steunpunten en kunstenorganisaties. De beroepsorganisaties merkten de uitgesproken nood aan een duidelijk aanspreekpunt voor artiesten. Zeker als het over beleidsmaatregelen gaat, expertise en duiding bij cijfers en problematieken. Daarom organiseren de kunstenaarsplatformen, artiestengildes en belangenbehartigers uit Vlaanderen en Brussel zich voortaan als Artiestencoalitie.

De hechte samenwerking tussen de initiatiefnemende coalitieleden is een paar maanden geleden gestart tijdens de besparingsronde door het ministerie van Cultuur. Corona maakt onze samenwerking nog noodzakelijker. De pandemie die onze samenleving en economie in zijn greep heeft, zou wel eens een slagveld kunnen maken van de artistieke praktijk in Vlaanderen en Brussel, en bij uitbreiding ons land.

De Artiestencoalitie zal streven naar een sterkere sociale bescherming van de kunstenaar, een brede toepassing van fair practices in alle aspecten van de artistieke praktijk, en vooral naar een positieve beeldvorming van de artiest in de samenleving.

Wie?

De Artiestencoalitie bundelt de behartiging van de belangen van de individuele kunstenaar en kunstwerker in Vlaanderen en Brussel. We willen de kunstenaar in haar/zijn artistieke praktijk ondersteunen en haar/zijn positie in de samenleving versterken.

De Artiestencoalitie verenigt onafhankelijke kunstenaars en kunstwerkers uit verschillende disciplines, en werd in april 2020 opgericht door de beroepsorganisaties en kunstenaarsgildes Galm (muzikanten), NICC (beeldende kunstenaars), VAV (auteurs), Unie van Regisseurs, Scenaristengilde, Urban Dance Netwerk, Componisten Archipel Vlaanderen en individuele kunstenaars en kunstwerkers verbonden aan State of the Arts. We opereren samen als een onafhankelijk en open platform.