Besparingen in de bibliotheken: BoekenOverleg trekt aan de alarmbel

BoekenOverleg, het overkoepelend overlegorgaan dat de verschillende spelers binnen de Vlaamse Letteren verenigt, wijst in een opiniestuk in De Morgen op de gevaren van besparingen in de bibliotheken.

U kunt het artikel hier raadplegen.

Op het VAV-Werkcongres komt dit thema uitgebreid aan bod. U hoort er weldra meer over.