VAV-boodschappenlijst

Met welke dossiers is en was VAV momenteel en recent doende? Met wie praat VAV en waarover? We kunnen ons voorstellen dat u het zich als lid soms afvraagt. Ziehier:

 • Met uitgevers die de en hun crisis op de auteurs af proberen te wentelen of die er ronduit malafide praktijken of na (blijven) houden;
 • Met de Vlaamse Uitgeversvereniging, o.m. over hoe je deze cowboys die de sector verzieken, kunt aanpakken;
 • Met de partners in het BoekenOverleg (dat is iedereen in Vlaanderen die met boeken te maken heeft), om een memorandum op stellen voor de volgende regeringen;
 • Met de kwestie van het sociaal statuut, een prioriteit in dat memorandum;
 • Met het Vlaams Fonds voor de Letteren, o.m. over het buitenlandbeleid en over binnenlandse residentiemogelijkheden voor Vlaamse auteurs, een absolute behoefte en lacune;
 • Met SABAM, over het niet langer automatisch innen bij lezingen van auteurs, van wie volgens een VAV-enquête de meesten dat niet willen;
 • Met de voorbereiding van het vijfde Werkcongres, op 3 januari 2014;
 • Met het Grote Auteurshandboek, waarvan we de eerste hoofdstukken op het Werkcongres voorstellen.

 

Wat baart VAV verder ook nog grote zorgen?

 • De bibliotheken en hun beleid inzake collectieopbouw en activiteiten. Zij zijn een van de slachtoffers van de besparingen op het lokale niveau;
 • Illegale downloads, een problematiek die op Europees niveau aangepakt zou moeten worden en die andere overheden dus graag ‘doorschuiven’;
 • De Vlaamse overheid, die maar niet wil inzien dat zogeheten subsidies voor cultuur eigenlijk vaak renderende investeringen zijn. Onder meer ook de Vlaamse musea ervaren dat aan den lijve.