Beurzenprogramma Sabam

Met de creatiebeurs voor literatuur ondersteunt Sabam schrijvers met beurzen tot 1500 euro voor de kosten van het schrijfproces of onderzoek.

De beurs voor illustratie en strip biedt steun voor zowel de publicatie van 1 werk als voor gehele reeksen. Deze bedraagt maximum 3000 euro, te verdelen 50-50 over auteur en illustrator, doelt het algemene creatieproces te stimuleren.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 mei 2022.Een externe jury, bestaande uit onafhankelijke professionals binnen de sector, oordeelt vervolgens welke projecten steun zullen ontvangen.

Meer informatie over deze beurzen vindt u hier.