Literatuur Vlaanderen zoekt nieuwe bestuurders

LV is op zoek naar onafhankelijke bestuurders voor haar raad van bestuur.

Dit orgaan keurt het meerjarenplan, het jaarlijks actieplan, de begroting en de jaarrekening van Literatuur Vlaanderen goed. Een andere kerntaak is het benoemen van de leden van de adviescommissies, het Beslissingscollege en de Beroepscommissie.

De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Vlaamse Regering. Hun mandaat kan eenmalig worden verlengd. Als kandidaat voor de functie van onafhankelijke bestuurder moet je onafhankelijk zijn ten aanzien van de overheid, de beroepsverenigingen en Literatuur Vlaanderen.

Voor meer informatie klik je hier.

Interesse? Stuur je kandidatuur dan uiterlijk op vrijdag 30 september 2022 per mail naar Paul Hermans, de directeur van Literatuur Vlaanderen.