Subsidies

In het kader van een kwaliteitsondersteunend en marktcorrigerend beleid of ter invulling van een gericht cultuurbeleid of een eigen merkenbeleid hebben de verschillende beleidsniveaus – de Vlaamse Gemeenschap, provincies, steden en gemeenten – subsidiereglementen voor de creatie, (re)productie en verspreiding van cultureel waardevolle titels.

(more…)

Continue ReadingSubsidies