Corona: wat met geannuleerde activiteiten?

Als gevolg van het COVID-19 virus zijn alle recreatieve activiteiten (voorstellingen, lezingen, socio-culturele activiteiten, …) zowel openbaar als privé geannuleerd tot en met 5 april 2020.

Dat heeft gevolgen voor organisatoren, gezelschappen en artiesten die kosten gemaakt hebben of inkomsten mislopen. Vraag is wie die kosten voor zijn rekening moet nemen. Contracten kunnen clausules bevatten die de gevallen van overmacht verduidelijken, beperken of uitbreiden, bepalen wie welke kosten voor zijn rekening moet nemen, enz. Je kijkt dus best je contract na.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkte i.s.m. Cultuurloket een document uit dat een antwoord biedt op veelgestelde vragen.

Klik hier voor een overzicht van vragen en antwoorden.