Europese gezamenlijke verklaring mbt billijke vergoeding

Op Europees niveau lopen de onderhandelingen over de auteursrechtrichtlijn op hun einde. Verschillende Europese en internationale organisaties uit alle sectoren roepen nu de Lidstaten en de Europese Commissie op om het voorstel van het Europees Parlement te steunen. Nadat het Parlement op 12 september 2018 het voorstel tot een auteursrechtrichtlijn goedkeurde, gingen de triloogonderhandelingen met de Lidstaten en de Commissie van start.

Het Parlement introduceerde een noodzakelijk beginsel van een billijke en eerlijke vergoeding voor auteurs voor de exploitatie van hun werken (artikel -14). Dit nieuw artikel erkent het feit dat louter contractenrecht onvoldoende is om auteurs een eerlijke vergoeding te geven, dit door hun zwakke onderhandelingspositie. Door de invoering van dit artikel wordt zowel op Europees als nationaal niveau de ontwikkeling aangemoedigd van een bijkomend vergoedingsmechanisme dat auteurs vergoedt voor het effectieve gebruik van hun werken, naast de vergoeding die ze contractueel onderhandeld hebben met hun uitgever of producent.

De organisaties, waaronder de European Writers’ Council, vragen nu in een gezamenlijke verklaring dat de Lidstaten en de Commissie dit beginsel in de finale tekst opnemen.