Uw digitale rechten correct vergoed

VAV voert momenteel onderhandelingen over de update van het modelcontract.

Met name voor uw digitale rechten zijn deze onderhandelingen belangrijk – een domein dat door het vorige contract niet volledig werd gedekt, waardoor het zowel voor uitgever als auteur onduidelijk is wat correcte vergoedingen en verdeelsleutels zijn.

De digitale rechten omvatten drie exploitatiewijzen:

  • verkoop van e-boeken
  • ontlening van e-boeken
  • verhuring en streaming van e-boeken

Om goed geïnformeerd deze onderhandelingen te kunnen voeren hebben we een duidelijk beeld nodig van hoe een en ander vandaag in de praktijk verloopt. En dat kunnen we niet zonder uw hulp.

We vragen u om even de tijd te nemen om onze vragenlijst in te vullen. Neem voor u eraan begint de meest recente afrekening die u ontving (voor de verkoop in 2017 of 2018). U zal deze nodig hebben om de vragen te beantwoorden. Uw antwoorden worden anoniem in een rapport verwerkt.

Ga naar de vragenlijst

Indien u vragen heeft bij het beantwoorden van de vragen, neem dan contact op met natalie@auteursvereniging.be.