Evaluatie Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag Cultuur en Media

In 2018 lanceerde het departement CJM een actieplan om enerzijds procedures op te zetten voor het melden en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag en, anderzijds, aandacht te vragen voor sensibilisering en preventie.

De Vlaamse Overheid wil het beleidsinstrumentarium voor de preventie van en het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector evalueren en wees deze opdracht toe aan de Universiteit Antwerpen.

Deel je mening in deze vragenlijst en formuleer aanbevelingen voor een sterk(er) beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector.

De vragenlijst staat open tot 5 oktober.