Federale compensatie voor gemiste opvoeringen

Onlangs berichtten we over de innovatiepremie die door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld. Ook de federale overheid trok 19,1 miljoen euro uit om auteurs, componisten en uitgevers te compenseren voor geleden schade tijdens de coronaperiode. Een deel van die compensatie wordt automatisch berekend voor auteurs die bij een beheersvennootschap zijn aangesloten. Ook auteurs die nog niet zijn aangesloten kunnen een aanvraag indienen; aan hen wordt gevraagd bewijsstukken aan te leveren.

In tegenstelling tot de innovatiepremie is deze compensatie gericht op alle disciplines binnen de grote en de kleine rechten (niet alleen literatuur, maar ook theater, audiovisuele productie en muziek) en worden deze fondsen aangewend voor de compensatie van gederfde inkomsten uit de opvoering van werken. Voor literaire auteurs gaat het onder meer om compensatie voor:

  • geannuleerde deelname aan een festival
  • geannuleerd werk in opdracht
  • geannuleerde schrijfopdracht
  • geannuleerde residentie
  • geannuleerde theatervoorstelling

Hoewel een en ander in de regelgeving nog wordt fijngesteld, raadt SABAM aan om nu al zoveel mogelijk te declareren. Dit kan tot 31 oktober. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van SABAM.

Informatie over het deel van de compensatieregeling dat via deAuteurs wordt verdeeld volgt weldra. Leden van deAuteurs worden daarvan op de hoogte gesteld en ook VAV volgt dit op.