Innovatiebeurs

Aanstaande woensdag, 15 september, zal het Vlaams Ministerie van Cultuur de Innovatiebeurs lanceren. Deze beurs staat open voor alle individuele kunstenaars en kleine culturele organisaties en is bedoeld om het culturele leven in Vlaanderen, na de moeilijke tijden die we (deels) achter de rug hebben, een nieuwe impuls te geven. Voor wie diepgaand geïnformeerd wil worden, is er aanstaande woensdag 15 september een webinar waarin die achterliggende ideeën en de aanvraagprocedure worden toegelicht. Schrijf je hiervoor in op: https://www.cultuurloket.be/opleidingen/webinar-innovatie-cultuur/972

Voor wie geen tijd heeft om deze presentatie bij te wonen, vestigen we alvast de aandacht op een aantal cruciale zaken. De Innovatiebeurs is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen: zowel voor de meest ervaren auteur, als voor de nieuwkomer. Dat de nadruk op innovatie ligt, betekent ook niet dat je een drastisch nieuwe manier van werken moet ontwikkelen. Het doel van de beurs is vooral om na te gaan of je in je dagelijkse praktijk geen kansen laat liggen, geen mogelijkheden onbenut laat om andere publieken aan te spreken, of wellicht mogelijkheden tot samenwerking laat schieten.

Iedere individuele kunstenaar kan €2750 aanvragen en koopt daarmee tijd om de horizon te verruimen.

Hoe vraag je aan? De definitieve procedure zal woensdag 15 september bekend worden gemaakt. Na de presentatie zal de aanvraag ook meteen live zijn. De aanvraag zal vooral bestaan uit een zelfevaluatie. Je zult worden gevraagd om een lijst van ruim 50 vragen te beantwoorden, waarin nagegaan wordt in hoeverre je ingesteld bent op de mogelijkheden die de markt, de techniek en het veld vandaag de dag al bieden en naar de manieren waarop je al dan niet stappen onderneemt om nieuwe verten te verkennen. Het invullen van die vragenlijst is verplicht, maar de score die eruit komt, heeft geen invloed op het verkrijgen van de beurs. Het is vooral een hulpmiddel in het nadenken over de innovatiemogelijkheden. Naast deze vragenlijst hoef je, op wat persoonlijke informatie na, niets in te dienen. Je hoeft dus geen uitgewerkt plan te hebben. De beurzen worden toegekend op volgorde van aanvraag. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er is €5 miljoen te verdelen, maar die zullen eerder op zijn dan je denkt.

Houd vanaf woensdag 15 september daarom de site van cultuurloket.be goed in de gaten. Via die site zal je de aanvraag kunnen indienen. Zodra het adres bekend is, zullen we dat ook op onze site zetten en via een nieuwe Nieuwsflash verspreiden.