Gaea Schoeters over de impasse van de mid careers

VAV-bestuurslid Gaea Schoeters waarschuwt in Rekto:Verso voor het huidige korte-termijn-rendabiliteitsdenken dat zich heeft geïnstalleerd binnen het Vlaamse cultuurbeleid, en beschrijft hoe de gebrekkige ondersteuning van mid careers het gebrek aan professionalisering in de hand werkt. Met onvermijdelijk gevolgen voor de kwaliteit van de Vlaamse letteren.

Ze raakt hiermee aan een misnoegen dat door meerdere auteurs gedeeld wordt. VAV zal hier wellicht dieper op ingaan tijdens het volgende Werkcongres (datum volgt weldra).

U leest het artikel hier.