Workshop: dossier samenstellen voor Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen (LV) kent jaarlijks beurzen toe voor de verschillende genres; het betreft stimuleringsbeurzen, werkbeurzen en projectbeurzen. Met deze beurzen kan een auteur tijd vrijmaken voor het schrijven van een boek. Elke auteur die voldoet aan de voorwaarden kan hiervoor een aanvraag indienen.

Zo’n aanvraag begint bij een sterk dossier.

Op 7 november biedt VAV u een workshop aan, waarbij Matthijs de Ridder en Paul Verrept tips geven over de samenstelling van een goed dossier. Voorafgaand overloopt Natalie Ariën met u de voorwaarden, het reglement en het aanvraagformulier (deze zaken kunt u raadplegen op de site van LV). We lichten vervolgens de procedure toe die LV hanteert bij de beoordeling van uw aanvraag, en ronden af met de beroepsmogelijkheden bij een eventuele afwijzing.

Deze workshop is een herhaling van de workshop in mei.

Praktisch

Wanneer? donderdag 7 november van 20 tot 22 uur

Waar? Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

Inschrijven is noodzakelijk; dat kan per kerende of via natalie@auteursvereniging.be. We vragen een bijdrage van 5 euro per deelnemend lid. U kan deze bijdrage storten op ons rekeningnummer IBAN BE26 5230 8023 3829, met vermelding van uw naam.

Niet-leden kunnen inschrijven vanaf 15 oktober. De bijdrage voor niet-leden is 15 euro.