Gerichte productiesubsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren

Er bereikte VAV een vraag over de veranderde VFL-regeling voor productiesubsidies voor uitgevers waarvoor de eerstvolgende deadline 15 mei is. Via deze link vindt u de betrokken tekst van de VFL-website. Het gaat meer bepaald om het toegevoegde beoordelingscriterium, zoals dat onder ‘Wie kan aanvragen?’ wordt gespecificeerd. Dat is deels genrematig van aard (kortverhalen, vertaalde fictie) en deels ‘anders’ (literair proza rond interculturaliteit en armoedebestrijding).

 

Standpunt van VAV

VAV begrijpt dat de opgelegde besparingen ingrepen door het VFL noodzakelijk maken en staat achter de keuze om auteurs (in ruime zin) zoveel mogelijk buiten schot te laten. Alleen is dit een voorbeeld van hoe ook auteurs door die besparingen wel degelijk geraakt worden. De afbakening tussen de begrippen ‘rechtstreeks’ en ‘onrechtstreeks’ wordt flou: als uitgevers bepaalde boeken niet meer kunnen uitgeven zonder VFL-steun, zijn uiteraard ook auteurs rechtstreeks betrokken partij.

 

Het Fonds maakt hier bovendien een onderscheid tussen ‘soorten’ auteurs, op grond van hun thematiek. De officiële formulering zegt: ‘literair proza dat kadert in de VFL-beleidsdoelstellingen rond interculturaliteit en armoedebestrijding’. Anders gezegd: literair proza dat niet vertaald is en geen kortverhaal is, moet over de thema’s ‘interculturaliteit’ en ‘armoedebestrijding’ gaan om kans te maken op productiesubsidies. Dat het om kwaliteitsvol werk moet gaan, blijft voor het VFL daarbij vooropstaan, wat op zich toe te juichen is.

 

VAV betreurt dat er door de besparingsmaatregelen dergelijke keuzes gemaakt moeten worden die auteurs wel degelijk rechtstreeks raken. VAV vindt het ook bijzonder jammer dat – hoe urgent en relevant en belangrijk maatschappelijke thema’s als interculturaliteit, armoedebestrijding en diversiteit uiteraard zijn; diversiteit is een kernwoord van de VAV-werking – proza over andere thema’s bij voorbaat uitgesloten wordt, hoe kwaliteitsvol ook. VAV is bijvoorbeeld benieuwd wat de werking van het VFL zal zijn rond de dynamische canon die straks het licht ziet.

 

Interculturaliteit en armoedebestrijding zijn volgens VAV maatschappelijk zulke belangrijke en omvattende thema’s dat zich hier een gecoördineerd actieplan (onderwijs, welzijn, cultuur…) opdringt. Dat gaat veel breder dan de werking van het VFL.