Het VFL en het respecteren van auteursrechtelijke principes

Om auteurs en hun morele en economische rechten te beschermen hanteert het VFL een aantal formele criteria die uitgevers dwingen om bepaalde sectoriële afspraken te respecteren.

Het betreft de volgende criteria:

  • Werkbeurzen auteurs: de reeds gepubliceerde literaire werken moeten uitgegeven zijn door een professionele uitgeverij, een begrip dat geconcretiseerd wordt in een auteursgerichte en marktgerichte dimensie. Het contract moet beantwoorden aan de principes van het VAV-modelcontract.
  • Productiesubsidies: voor stripprojecten moet een kopie van het auteurscontract worden meegestuurd; voor de andere genres wordt een kopie opgevraagd bij twijfel of bij signalen van misbruik door de subsidievragende uitgeverij. Ook hier: toetsing aan het modelcontract.
  • Projectbeurzen vertalers: het vertaalcontract dat samen met de aanvraag moet ingediend worden moet voldoen aan de minimumvoorwaarden van het Nederlandse VVL/GAU-vertalerscontract, met o.a. een minimum woordtarief van 6,3 eurocent.
  • Stimuleringsbeurs auteurs: bij de aanvraag moet een kopie gevoegd worden van het uitgavecontract dat is afgesloten voor de debuutpublicatie. Die moet voldoen aan de basisvoorwaarden van het modelcontract: interventies van het VFL hebben er in het verleden toe geleid dat contracten herzien werden en de auteurs een faire vergoeding ontvingen voor hun werk.
  • Vertaalsubsidies buitenland: de buitenlandse uitgeverij die de subsidie aanvraagt moet aantonen dat de vertaalrechten verworven werden bij de rechthebbenden (auteur en uitgever)
  • Subsidie literaire tijdschriften: in het reglement staat dat auteurs moeten vergoed worden; in de basissubsidie voorziet het fonds een bedrag van 14€ per gepubliceerde pagina, door de redactie aan te vullen met eigen middelen.
  • Subsidie literaire manifestaties: in het subsidiebedrag worden steeds kosten voor honoraria verrekend. Bij de afrekening wordt nagegaan of de auteurs effectief vergoed zijn, zoniet wordt het subsidiesaldo niet uitbetaald en de organisator alsnog gedwongen om de overeenkgekomen honoraria uit te betalen.
  • e-literatuur: voor de gepubliceerde teksten moeten auteursrechtelijke afspraken zijn vastgelegd.
  • A-boekhandelsregeling: de subsidie voor een manifestatie wordt pas uitbetaald als de boekhandelaar aantoont dat de auteur de minimale vergoeding van 105€ heeft ontvangen.

Het VFL wijst erop dat het aan de auteur is om via het contract (dat een duidelijke rechtsgrond bezit) een correcte uitvoering af te dwingen.