VAV en bezwaar indienen bij het VFL

De Vlaamse Auteursvereniging kan haar leden bijstaan bij het indienen van een inhoudelijk bezwaar. Enerzijds kunnen wij, na bestudering van het dossier, mee op zoek gaan naar argumenten om het dossier te stofferen. Anderzijds kunnen wij, indien gewenst, ook een waarnemer meesturen naar de hoorzitting voor de beroepscommissie. Deze waarnemer kan erop toezien dat er geen procedurefouten worden gemaakt. Wie op dit aanbod wil aangaan, contacteert ons het best zo vroeg mogelijk in de beroepsfase.

Wat is de procedure om een bezwaarschrift in te dienen?

  • Vraag de motivering aan , max 1 maand na de bekendmaking (rond 30 mei)
  • VFL neemt 3 weken om motivering op te stellen
  • Vanaf ontvangen motivering: 1 maand tijd om bezwaarschrift in te dienen

De volledige procedure van de behandeling door de Beroepscommissie vindt u terug in het Huishoudelijk Reglement van het VFL.