Illegale downloads

VAV werd op de hoogte gebracht van een toename van boeken die illegaal worden aangeboden via het internet. Het betreft digitale downloads, leesbaar op tablets en e-readers. U kunt de test doen door uw naam te googlen in combinatie met het woord ‘torrent’: indien ook uw boek wordt aangeboden licht u uw uitgever hierover in. Ook VAV wordt hiervan graag op de hoogte gehouden: het probleem is minder bekend dan in de muziek- of filmsector, maar met de toename van digitale boeken en bijhorende dragers valt te voorspellen dat de illegale downloads een vergelijkbare stijging zullen kennen. Boek.be stelt vast dat de verkoop van tablets en e-readers aanmerkelijk toeneemt, maar dat eenzelfde stijging niet valt waar te nemen in de verkoop van e-boeken.

BAF, de organisatie die zich bezig houdt met anti-piraterij, monitort de boeken van de uitgeverijen aangesloten bij VUV (Vlaamse Uitgeversvereniging). VAV volgt dit verder op maar maakt zich geen illusies: de ervaringen van de muziek- en filmsector doen vermoeden dat het ook hier geen eenvoudige strijd zal worden.

VAV plaatste het onderwerp op het memorandum van BoekenOverleg.