Inning van opvoeringsrechten door Sabam stopgezet

In juli lanceerden we een oproep naar de Vlaamse auteurs om te polsen naar de wenselijkheid van de inning van opvoeringsrechten: de organisator van lezingen ontving na de lezing nog een extra factuur van Sabam indien de auteur bij deze beheersvennootschap was aangesloten. VAV stelde vast dat niet alleen de organisatoren hiermee niet opgezet waren,  maar ook dat auteurs hiervan niet op de hoogte waren en dit bovendien niet wensten.

In overleg met Sabam heeft VAV vervolgens een peiling opgesteld. Naar aanleiding van het overweldigende resultaat van deze peiling heeft Sabam  besloten om deze inningen stop te zetten, tenzij de auteur er nadrukkelijk om vraagt.