Schrijfresidenties in het buitenland

Sinds 2013 werken Passa Porta en het Vlaams Fonds voor de Letteren aan meer synergie tussen de residentiewerking en het algemene buitenlandbeleid van het VFL. Zij maken u graag attent op de mogelijkheden om als auteur in een buitenlandse residentie te verblijven.

Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op de website van het VFL.