Inclusiviteitscharter

Het BoekenOverleg, het overlegplatform waar ook VAV aan deelneemt,  lanceerde op 1 april 2019 een charter voor een inclusieve boekensector.

Het charter nodigt organisaties en individuen die actief zijn in de letteren- en leesbevorderingssector uit om actief en duurzaam in te zetten op inclusie en diversiteit. Een grotere alertheid op dit vlak kan ertoe bijdragen om foute of verouderde percepties en scheefgegroeide verhoudingen de wereld uit te helpen.

Het charter suggereert een aantal concrete actiepunten die inclusie en diversiteit kunnen bevorderen. Zowel individuen als organisaties kunnen dit charter onderschrijven.

VAV ondertekende dit charter reeds als organisatie; we nodigen onze leden uit om te oordelen of ze zich kunnen terugvinden in de doelstellingen van dit charter en deze desgewenst te onderschrijven.

Onderteken het charter