Infosessie over het nieuwe modelcontract

De infosessies worden tot nader order geannuleerd. Indien u hiervoor reeds een bijdrage betaalde, kan u ervoor kiezen een terugbetaling te krijgen. In het andere geval blijft u het gestorte bedrag tegoed houden voor een volgende activiteit.

VAV zal dit voorjaar op verschillende locaties het nieuwe modelcontract toelichten. We bekijken de draagwijdte van het contract, keuzes die bepalend (kunnen) zijn, we overlopen welke bepalingen (on)aanvaardbaar zijn en waarom, en we gaan dieper in op de achterliggende relevantie van een aantal artikels.

Deze infosessies zijn interessant voor iedereen die te maken krijgt met een contract voor algemene uitgaven. Wat zijn je rechten? Waar liggen de onderhandelingsmogelijkheden? Welke modules kun je uit en aanzetten? Uiteraard is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

  • 18 maart, 19u tot 22u, VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37, Borgerhout
  • 23 maart, 19u tot 22u, Oude Graanmarkt 5, Brussel
  • 2 april, 19u tot 22u, Villa Verbeelding, Bampslaan 35, Hasselt 

Praktisch: inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link. We vragen een bijdrage van 5 euro aan leden. Niet-leden betalen 20 euro.

We houden de groepen bewust klein, snel inschrijven is dus de boodschap. Leden genieten voorrang.