Memorandum boekenoverleg voor de gemeenteverkiezingen in 2018

Het BoekenOverleg is het overkoepelende overlegplatform van alle relevante spelers uit de Vlaamse letterensector. Naar aanleiding van de lokale en provinciale verkiezingen in oktober volgend jaar vraagt het BoekenOverleg nadrukkelijk aandacht voor het belang van boeken, letteren en leesbevordering in het gemeentelijk of stedelijk beleid.

 

Het memorandum bevat een aantal concrete eisen en wil daarnaast aan de hand van een selectie goede praktijkvoorbeelden inspiratie bieden voor toekomstige bestuursakkoorden. Via deze weg hoopt het BoekenOverleg beleidsmakers te kunnen overtuigen om na de verkiezingen boeken, literatuur en leesbevordering nadrukkelijk op te nemen in hun strategische meerjarenplannen én in de cultuurbeleidsplannen, welzijns- en onderwijsplannen die daar onderdeel van uitmaken. Het memorandum wil inspireren tot een daadkrachtig beleid in steden en gemeenten, dat het maatschappelijke belang van literatuur mee onderschrijft.

 

Het memorandum werd verstuurd naar alle Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten, en naar de bibliotheken. Daarnaast wordt het document op grote schaal digitaal verspreid.

 

Klink hier om het memorandum te raadplegen.