Nieuwsbrief Februari 2024

Actueel

 

Onderzoek: inkomsten royalties in dalende lijn bij Nederlandse auteurs 

KVB Boekwerk.nl, het onderzoekscentrum van het Nederlandse boekenvak, heeft een vervolgonderzoek gedaan naar de inkomsten uit royalty’s in 2022. Dit betekent dus exclusief leenrecht- en reprografievergoeding, werkbeurzen, prijzen of inkomsten uit andere literaire activiteiten. 

Het totaalbeeld voor de literair-culturele auteurs is negatief. Toch zijn er verschillen te vinden naargelang de verschillende deelgroepen (neveninkomsten, secundair inkomen, gemende schrijfpraktijk, primair inkomen). We zien een duidelijk Mattheus-effect waarbij de gemiddelde inkomsten van de grootverdieners het sterkste stijgt, maar waarbij we ook kunnen opmerken dat deze groep in aantal is gedaald.

E-commerce lijkt bovendien aan populariteit te winnen. Voornamelijk Nederlandse literair-culturele auteurs worden voor hun royalty-inkomsten steeds afhankelijker van dit kanaal (voor primair-gemengde schrijfpraktijk maar liefst 58%)

Voor Vlaanderen zijn er geen vergelijkende cijfers beschikbaar. Het inkomensonderzoek Loont Passie 2 geeft een meer globaal beeld over literaire inkomsten, maar weinig details over de spreiding en verschillende inkomensgroepen. Het aandeel van e-commerce is met 37 % wel kleiner dan in Nederland..

Benieuwd naar de specifieke cijfers? Lees het volledige artikel hier!

 

Vertalers op de omslag

De Raad van de Europese Unie heeft een groep van deskundigen uit verschillende lidstaten opgedragen de bestaande ondersteuningsmechanismen voor vertalen te beoordelen, goede praktijkvoorbeelden te bespreken en vervolgens concrete aanbevelingen te maken.

Een eerste reeks aanbevelingen wijst alvast op de noodzaak om de vertaalsector te versterken. De focus wordt hierbij gelegd op het onderwijs, permanente vorming, eerlijke verloning en grotere zichtbaarheid van de vertalers.

Overheidsfinanciering moet daarnaast bijdragen aan een betere circulatie van vertaalde boeken, dit door uitgevers en boekhandels beter te ondersteunen, meer in te zetten op internationale netwerkvorming en leesbevordering te stimuleren.

Op nationaal niveau moet het accent tenslotte worden gelegd op billijke vergoeding, eerlijke contractuele praktijken en transparantie. Op Europees niveau moeten de financieringspraktijken dan weer op elkaar worden afgestemd en moet samenwerking tot stand worden gebracht.

Benieuwd naar het volledige rapport? Lees het hier!

Vanuit Vlaanderen participeerde Joris Smeets van Literatuur Vlaanderen aan de werkgroep. Hierbij steunde hij op de praktijkervaring van VAV-bestuurslid en literair vertaler Nathalie Tabury.

 

Sector

 

Behoeftenonderzoek

De Vlaamse Auteursvereniging lanceerde begin februari het langverwachte behoeftenonderzoek. Het onderzoek is bedoeld om te inventariseren welke behoeften aan informatie en ondersteuning (zowel artistiek, zakelijk als administratief) er leven onder auteurs en breder in het literaire veld. De resultaten zullen achteraf besproken worden met stakeholders en omgezet worden in een businessplan dat oplossingen formuleert en extra behoeften aan ondersteuning inhoudelijk beschrijft en becijfert.

De afgelopen dagen vonden een aantal oriënteringsgesprekken plaats, waarbij auteurs de kans kregen om waardevolle ervaringen en input te delen voor het onderzoek.

Kon je er niet bij zijn, maar wil je toch graag bijdragen aan het onderzoek? Stuur dan gerust een mailtje naar Roel Van Der Schueren.

Begin maart zal de online vragenlijst uitgestuurd worden naar onze leden en andere stakeholders. We kijken alvast uit naar jullie antwoorden!

 

Masterclass inclusief personeelsbeleid – Elk verhaal telt

Elk verhaal telt brengt literaire makers, uitgevers, bibliotheekmedewerkers, boekhandelaren, leesbevorderaars, literair organisatoren en vele andere professionals samen om hun ervaringen over inclusie in de sector met elkaar te delen. Hoe voer je een inclusief personeelsbeleid? Je leert het tijdens een masterclass van Elk verhaal telt in samenwerking met LEVL.

Een inclusief personeelsbeleid erkent dat we niet allemaal hetzelfde uitgangspunt hebben en dat we tegen andere barrières aanlopen. Het vergt een langetermijnaanpak die door de hele organisatie wordt gedragen. Onder begeleiding van LEVL detecteer je welke stappen jouw organisatie kan zetten, hoe je die acties kunt koppelen aan je bestaande personeelsbeleid, hoe je jouw huidige werking inclusiever kunt maken en hoe je dat allemaal op een haalbare tijdslijn zet. Als deelnemer ga je naar huis met een zelfgemaakt actieplan dat je kunt uitrollen in je organisatie.

Deze masterclass richt zich tot alle organisaties in de literaire sector die meer willen doen dan eenmalige of op zichzelf staande acties rond inclusie. Of je nu een grote of kleine organisatie bent, een bibliotheek, een uitgeverij, een productiehuis … Ongeacht of je al een uitgewerkt diversiteitsbeleid hebt of niet.

Meer info en een inschrijvingslink vind je hier. De deadline is 4 maart. 

Elk Verhaal Telt is een project van het BoekenOverleg

 

Agenda

 

FAAR Sectordag

De temperatuur van de literatuur | Vlaams-Nederlandse sectordag voor het Letterenveld

Vrijdag 8 maart | 13:30 – 22:00
De Grote Post, Oostende

Wat zijn vandaag de hete hangijzers in het Vlaams-Nederlandse letterenveld? Hoe spelen we in op uitdagingen waar de oprukkende technologie en zorgwekkende ontlezing ons voor stellen en welke kansen vloeien daaruit voort? Wie zijn de literaire poortwachters van de toekomst en welke sleutels hebben zij in handen?

Op deze en vele andere vragen krijgt u een antwoord tijdens De temperatuur van de literatuur, een Vlaams-Nederlandse sectordag tijdens het non-fictieboekenfestival FAAR in Oostende. Maxim Februari, Jeroen Dera en Babs Gons tekenen voor de keynotes, Maria Magdalena De Cort, Britt Bakker en Sofie Verraest van De Letteristen voor de artistieke bijdragen, en straffe sprekers uit Vlaanderen en Nederland zorgen voor even straffe panelgesprekken. Aan het eind van de middag presenteert de lage landen hun nieuwe themanummer dat vooruitkijkt naar de toekomst van het letterenveld.

Het volledige programma en de inschrijvingslink vind je hier!

 

Memento Woordfestival

Een meerstemmig woordkunstenfestival in Kortrijk

15 – 17 maart 
Verschillende locaties, Kortrijk

Memento Woordfestival is een multidisciplinair stadfestival dat vertrekt vanuit het woord. Het wordt elk jaar ingericht door Openbare Bibliotheek Kortrijk samen met tal van andere partners. Het festival wordt gecureerd door het Collectief van de Letterzetter van Kortrijk.

Meer info en tickets vind je hier!

 

VAV- Infosessie: Kunstwerkattest

Zaterdag 4 mei

Locatie en tickets: T.B.A.

Op 1 januari werd het Kunstenaarsstatuut vervangen door het Kunstwerkattest en de Kunstwerkuitkering. Terwijl de eerste aanvragen geleidelijk aan binnenstromen, zitten velen onder jullie ongetwijfeld nog met een aantal pertinente vragen over dit nieuwe statuut. Is dit attest ook bereikbaar voor auteurs? Welke sociale rechten bouw ik daarmee op? Wat zijn de voorwaarden voor toekenning en verlenging? Aanvraagprocedure en timing?

Op zaterdagvoormiddag 4 mei 2024, nadat de eerste beslissingen van de Kunstwerkcommissie over de nieuwe aanvragen zijn gevallen, houden we daarom een eerste infosessie.

Bestuurder Carlo Van Baelen maakt deel uit van de Kunstwerkcommissie Literatuur en Beeldende kunsten. Hij zal niet alleen adviseren over de ingediende aanvragen. Hij zal zijn ervaringen met deze regelingen ook graag met jullie delen. Zeer warm aanbevolen. Verdere praktische info volgt later in het voorjaar.

 

Vers Vuur – VONK & Zonen

Zaterdag 25 mei

Blikfabriek, antwerpen

Op zaterdag 25 mei 2024 steken ze bij VONK & Zonen voor een tweede maal vers vuur aan. Dit festival zal opnieuw de magische site van de Blikfabriek inpalmen voor een onbegrensde avond met taal die danst in muzikale acts en uit de mouw van een goochelaar tevoorschijn komt.

Een ongehoord festival om nooit te vergeten!

Bezoek hun website voor meer info!