Nieuw crowdfundingplatform

In het Antwerpse fotomuseum werd op 17 oktober  Boekensteun gelanceerd. Boekensteun is een nieuw initiatief dat door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren werd opgestart. Het is een crowdfundingplatform dat 10 projecten aanbiedt dat het publiek kan helpen financieren. Er werden 5 literaire projecten en 5 conserveringsprojecten geselecteerd.

Het persbericht leest u hier.