Reprografie onder druk

Auteurs en uitgevers ontvangen voor het kopiëren van hun beschermde werken een wettelijke compensatie: de reprografievergoeding. Reprobel heeft in België het wettelijke monopolie op de inning daarvan (via een forfaitaire heffing op kopieertoestellen en een proportionele op fotokopieën). Reprobel betaalt die vergoeding vervolgens uit aan beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers. Op dit moment krijgen zij, zoals wettelijk bepaald, elk de helft van de ongeveer 21 miljoen jaarlijkse inkomsten. De verdeling gebeurt na onderhandelingen in de auteurs- en uitgeverscolleges over de verschillende beheersvennootschappen voor auteurs (Sabam, deAuteurs, VEWA, SACD…).

Naar aanleiding van een recent arrest van het Europees Hof van Justitie werkt de federale regering aan een grondige herziening van het systeem, inclusief vermindering van de bedragen van de compensatie, terwijl het systeem zelf enkel in concrete deelelementen aanpassingen vereiste volgens het Hof. Ook auteurs, uitgevers, bedrijven, administraties beoordeelden het bestaande systeem als werkbaar. De bestaande wetgeving wordt voor een Brusselse rechtbank betwist door enkele aanbieders van printers, kopieertoestellen en MDF’s. Het gaat om multinationals als HP en Canon.

Op onze VAV-vraag voor een onderhoud over de bekommernissen van auteurs in dit verband kregen we zowel van de betrokken minister Kris Peeters als van premier Charles Michel het antwoord dat (we citeren) “alles in het werk zal worden gesteld om het bedrag van de vergoeding voor de auteurs te behouden”.

VAV houdt deze zaak scherp in het oog, samen met de beheersvennootschappen. We houden beide ministers aan hun belofte.