Kwalijke praktijk bij aantal Nederlandse uitgevers

In recente uitgavecontracten en de daarvan afgeleide royalty-afrekeningen van Nederlandse uitgevers merkt VAV sinds enige tijd een nieuwe trend op: op de in Vlaanderen verkochte aantallen wordt een lagere royalty per exemplaar toegekend. Die wordt berekend op basis van de netto-ontvangsten en/of de berekeningsformule van ‘uitzonderlijke’ kortingen.

Als motivering voor deze praktijk wordt wel eens aangehaald dat het om ‘export’ gaat. Alsof een Nederlandstalig boek van een Nederlandse uitgever dat in Vlaanderen wordt verkocht extra kosten veroorzaakt. Voor de meeste titels van Vlaamse auteurs is de Vlaamse markt het belangrijkste afzetgebied, en dus een bekend gegeven vooraf voor de calculerende uitgever. Op die verkoop een royaltyverlaging toepassen is flagrante broodroof op de inkomsten van een Vlaamse auteur.

Het sluiks gebruikte argument dat omzet in Vlaanderen duurder is dan aan de Nederlandse boekenliefhebber is te doorzichtig om waar te zijn. Kosten voor productie, verkoop, promotie, distributie… worden niet dubbel gemaakt en kunnen dus ook niet dubbel in mindering gebracht worden.

VAV adviseert zijn leden om deze clausules in de uitgavecontracten niet te ondertekenen en zal samen met de Nederlandse VVL, haar zusterorganisatie in Nederland, deze praktijk aanhangig maken bij de Nederlandse Uitgeversvereniging.

 

Oproep: heeft u als auteur ook te maken met dit probleem? Laat het ons weten! Zo krijgt VAV een breder beeld van deze praktijk.