VAV en Scenaristengilde werven aan: juridische kracht

De beroepsverenigingen Vlaamse Auteursvereniging (VAV) en Scenaristengilde hebben een vacature voor een deeltijds jurist. De opdracht omvat: ondersteuning van het bestuur, dienstverlening aan leden, en beleidsvoorbereidend- en uitvoerend lobbywerk rond brede juridische thema’s met als kern auteursrechten.

VERANTWOORDELIJKHEDEN:
– je verleent proactief juridische ondersteuning aan de besturen en beide stafmedewerkers rond alle relevante juridische en zakelijke thema’s voor de doelgroep;
– je identificeert, analyseert en volgt ontwikkelingen op in Belgische en Europese wetgeving met betrekking tot auteursrechten en andere relevante domeinen voor de doelgroep;

– je stelt via een heldere verwerking van deze ontwikkelingen en op basis van de feedback van de besturen memoranda en strategische nota’s op;

– je verricht op basis van de uitgewerkte visie lobbywerk op alle relevante beleidsniveaus en bij alle relevante actoren, en vertegenwoordigt de verenigingen hierbij extern in raden en adviesorganen;
– je staat in voor de voorbereiding, ondersteuning en opvolging van federale en Vlaamse beleidscontacten in juridische dossiers, voor het overleg met beheersvennootschappen, en voor de contacten met zusterorganisaties in België en het buitenland;

– je voert sectoronderhandelingen met verschillende spelers;

– je stelt up-to-date modelcontracten op op basis van reeds bestaande contracten;
-je geeft eerstelijnsadvies aan leden-auteurs over contracten, betwistingen, fair practices;

– toeleiding naar individuele juridische procedures;
– je treedt – in overleg met het bestuur – op als bemiddelaar, en zetelt in de bemiddelingscommissie boekensector-in-oprichting;

– je rapporteert aan beide besturen;

– je staat de stafmedewerkers van beide organisaties bij voor de algemene ondersteuning van de verenigingen waar nodig.

PROFIEL:
– master in de rechten; bewezen expertise en enkele jaren relevante ervaring m.b.t. auteursrechten is een pluspunt;

– Nederlandstalig met een zeer goede kennis van het Frans en het Engels;

– proactief, zelfstandig en nauwkeurig;

– zowel mondeling als schriftelijk communicatief en contactvaardig naar een niet-juridisch publiek toe;

– je beschikt over onderhandelingsvaardigheden en een sterke overtuigingskracht;
– klantgericht, diplomatisch en resultaatgericht;

– interesse in beleid en voeling met de letteren- en audiovisuele sector en de creatieve spelers;

– kennis van Office toepassingen (Word, Excel, Powerpoint);

– je kan op korte termijn in dienst treden

ONS AANBOD:
– een deeltijds contract (1/2 VTE) van bepaalde duur (2 jaar, eventueel verlengbaar);

– een uitdagende en afwisselende taak in een creatieve sector in beweging;
– flexibele werkuren en voornamelijk werken van thuis uit (het secretariaat van beide verenigingen is gevestigd in Antwerpen);
– directe impact op de versterking van de juridische en sociaal-fiscale positie van auteurs en scenaristen;
– een correcte verloning die rekening houdt met jouw profiel en ervaring.

SOLLICITEER:
Stuur je sollicitatie met cv en vermelding van loonverwachting vóór 26 maart naar: info@scenaristengilde.be en natalie@auteursvereniging.be.

 

Voor meer inlichtingen, contacteer:
VAV-voorzitter Matthijs de Ridder: Matthijs@auteursvereniging.be
Voorzitters Scenaristengilde Dirk Nielandt en Mattias Goovaerts: info@scenaristengilde.be