Vertalersvakschool Antwerpen

Tien jaar geleden is in Amsterdam de Vertalersvakschool opgericht. Een academie van literair vertalers voor literair vertalers. Een succesvolle generatie vertalers die haar eigen opvolgers opleidt en op die manier haar unieke expertise doorgeeft met praktijkgericht literair vertaalonderwijs.  Inmiddels zijn er ongeveer 150 literair vertalers afgestudeerd.

Er komen in Amsterdam jaarlijks vragen binnen van Vlaamse (aankomend) vertalers of de tweejarige opleiding online te volgen is. Dat is niet het geval, ons didactisch model is gebaseerd op discussie en directe kennisoverdracht tussen ervaren vertalers en studenten. Maar als de student niet naar de school kan komen, is het misschien mogelijk dat de school naar de student komt. En zo is het plan voor een Vertalersvakschool Antwerpen geboren.

De school zal in Antwerpen dezelfde opleiding aanbieden als in Amsterdam. Een tweejarige opleiding, met jaarlijks 24 lesavonden op de maandagavonden, verzorgd door ervaren Vlaamse  en Nederlandse vertalers. Ook zijn er jaarlijks vier mini-symposia, waarop de Vlaamse studenten kennis maken met de Nederlandse collega’s. De student bouwt een netwerk op, dat een corridor opent naar wat de “grachtengordel” wordt genoemd, naar de Nederlandse uitgevers.

De Vertalersvakschool is een particuliere instelling zonder winstoogmerk, die bijna volledig draait op de cursusgelden van de studenten. Daarom willen de organisatoren eerst weten of er voldoende animo bestaat, of zich voldoende studenten zullen melden. De Vertalersvakschool wil al in januari van start gaan, met Duits, Engels en Frans. In een later stadium kunnen daar Italiaans en Spaans bij komen. De opleiding begint met twee trimesters van acht lesavonden. Het cursusgeld voor die twee trimesters bedraagt 1475,- euro.

Als je belangstelling hebt voor de opleiding, kun je op de site van de Vertalersvakschool meer lezen; indien je op de lijst wil gezet worden volstaat het om een mailtje te sturen.