VAV en de Hugo’s – bis

De voorbije dagen is er veel gezegd over de Hugo’s, het leesbevorderingsproject van de VRT, in de vorm van een serie prijzen, zónder geld. Recent is er ook kritiek geuit op de steun die VAV als lid van het BoekenOverleg aan dit project gegeven heeft.

In de gesprekken die over de Hugo’s zijn gevoerd, is altijd expliciet gesteld dat de Hugo’s niet de vervangers zullen zijn van wat ooit de Gouden Uil, vervolgens de Boekenuil en uiteindelijk de Fintro Prijs was. De Hugo’s zijn altijd voorgesteld als een leesbevorderingsproject. Bij ontstentenis van een vakjury kunnen de Hugo’s ook geen aanspraak maken op een andere titel. VAV juicht leesbevorderingsprojecten toe, al is een correcte vergoeding van deelnemende auteurs een vereiste. Onder die voorwaarden heeft VAV haar steun aan de Hugo’s gegeven en een zitje in de adviesraad aanvaard. Helaas moeten we vaststellen dat de VRT gefaald heeft in de communicatie over de Hugo’s.
Op 12 september maakte voorzitter Matthijs de Ridder zich in DS Avond sterk voor het belang van geldprijzen. Literaire prijzen dienen altijd de agenda van de organiserende instantie. De enige manier om de onafhankelijkheid van auteurs te waarborgen is ze royaal te vergoeden voor hun deelname. VAV huldigt dit standpunt nog steeds. Ook achter de schermen heeft VAV steeds geijverd voor een volwaardige opvolger van de Fintroprijs en ten stelligste benadrukt dat de Hugo’s dit niet zijn. Als loyaal lid van het BoekenOverleg zullen we niet uit de school klappen. Gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen hechten we er echter wel aan te zeggen dat die inspanningen niet vergeefs lijken te zijn. Ook de komende tijd zetten we vol in op een nieuwe literaire prijs, met een vakjury en een stevige prijzenpot.