Cursus persklaarmaken voor vertalers

Naar aanleiding van het succes van de cursus ‘persklaarmaken voor vertalers’ in Nederland biedt VAV in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Expertisecentrum Literair Vertalen deze cursus nu ook aan de Vlaamse vertalers aan (in het najaar 2017 en in het voorjaar 2018). De cursus is er specifiek op gericht Vlaamse collega’s in het tekst- en boekenvak handgrepen te geven in het huidige klimaat van het uitgeefwezen, waarbij de Noord-Nederlandse taalnorm doorweegt.

 

Cursusbeschrijving

In deze cursus leer je om (vertaalde) manuscripten persklaar te maken en zetproeven te corrigeren, en dit onder leiding van Laura van Campenhout en Ine Willems. Na afloop van de cursus weet je wat uitgeverijen verwachten van een persklaarmaker of corrector. Je weet hoe (vertaalde) manuscripten persklaar worden gemaakt en hoe zetproeven worden gecorrigeerd, en je hebt beide werkvormen geoefend. Je hebt informatie gehad over de relatie tussen deadline/ tekstkwaliteit/ werktempo/ beloning. En je hebt een proef afgelegd, die door de docent is beoordeeld.

 

Praktisch

De cursus persklaarmaken & correctie omvat drie instructiebijeenkomsten van elk drie uur. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze thuis gerichte praktijkopdrachten maken ter voorbereiding op en uitwerking van de bijeenkomsten. De deelnemers krijgen uitgebreide feedback, en er is volop gelegenheid tot vragen stellen, ook per e-mail. Een speciaal aandachtspunt, ook in het lesmateriaal, is de matige toegang die Vlaamse vertalers en andere tekstprofessionals hebben tot de gevestigde Noord-Nederlandse uitgevers. De cursus wordt afgesloten met een praktijkproef en een bewijs van deelname.

 

* Cursusdata: zaterdagmiddagen 30 september, en 7 en 21 oktober 2017 / 10, 17 en 31 maart 2018

* Locatie Te Boelaerlei 37, Borgerhout

* Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 9

* Prijs voor de 3 namiddagen: afhankelijk van aantal deelnemers tussen 157 en 235 euro. Het ELV en het VFL dragen een substantieel bedrag bij, waardoor de cursusprijs per deelnemer aanzienlijk lager ligt (prijs zonder steun: 280/340 euro). VAV legt hier voor haar leden graag 20 euro bovenop: VAV-leden kunnen dit bedrag na afloop bij VAV declareren.

 

* Studielast: circa veertig uur.

* Lesmateriaal: teksten en achtergrondmateriaal zijn inbegrepen.

* Naslagwerken: als basis gelden Het Groene Boekje, De schrijfwijzer van Renkema en een NL-NL-woordenboek. Tijdens de cursus geven we advies en tips omtrent naslagwerken die meer zijn afgepast op de eigen tekst- en vertaalpraktijk van de deelnemer.

 

Inschrijven kan via Natalie Ariën.