Richtlijnen bij het modelcontract voor algemene uitgaven

Het modelcontract waarover VAV met de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) onderhandelde, wordt al enkele jaren toegepast. De praktijk leert intussen dat een aantal artikels enige toelichting vereisen. VUV en VAV hebben met het oog op die verduidelijking een document opgesteld met richtlijnen over het gebruik van het modelcontract Dat wordt vandaag aan auteurs en uitgevers verstrekt. Uw uitgever moet hiervan bij de onderhandelingen dus op de hoogte zijn.

Welke artikels brachten VAV ertoe de puntjes op de i te zetten?

VAV stelt vast dat  auteurs niet altijd de geest van de artikels begrijpen  en daardoor verkeerde inschattingen maken m.b.t. hun rechten en plichten. Anderzijds interpreteren sommige uitgevers bepaalde artikels in het contract anders dan bedoeld. We denken aan

  • de toestemming van auteurs die vereist is bij nieuwe exploitatiewijzen (die bovendien alleen mogelijk zijn indien expliciet opgenomen in het contract);
  • het voorschot waartoe de uitgever niet verplicht is maar dat hij onder geen beding mag recupereren via een andere, beter verkopende titel (wat helaas al enkele malen werd gesignaleerd);
  • de regel dat het exclusief optierecht niet in opeenvolgende contracten mag herhaald worden voor eenzelfde genre wordt vaak met de voeten getreden;
  • het komt voor dat uitgevers geen royalty’s geven op de boeken die de auteur zelf aankoopt. Dat klopt niet.

Verder specificeert het document  de kosten die een uitgever in mindering mag brengen. Die zijn beperkt: huisvesting, personeel en buitenlandse beurzen zijn kosten die onder het normale uitgeversrisico vallen en dus niet doorgerekend kunnen worden aan de auteur. Alleen kosten specifiek verbonden aan de titel komen in aanmerking.

Richtlijnen bij het gebruik van het modelcontract

We raden u aan om dit document door te nemen wanneer u op het punt staat een contract te ondertekenen. En uiteraard het contractvoorstel ook aan ons voor te leggen. U bent daarbij gebaat, en zo komt VAV op het spoor van ‘afwijkingen’.

 

Let op: het blijft aan de auteur om binnen het kader van het modelcontract goede voorwaarden te bedingen! Royalty’s, staffels, termijnen van exclusiviteit, aantal auteursexemplaren, voorschotten, prijs van het digitale bestand na stopzetting van het contract: al deze punten zijn het voorwerp van onderhandeling. Laat u deze zaken niet zonder meer opleggen!