Nieuwsbrief februari 2023

Actueel

Auteurslezingen: dit verandert in 2023

Literatuur Vlaanderen ondersteunt organisaties die een auteurslezing willen organiseren met een subsidie van 100 euro per lezing. Daar staan enkele voorwaarden tegenover, die geformuleerd worden in het reglement – dat werd aangepast voor lezingen in 2023.

Met name de minimale vergoeding die de organisator in acht moet nemen om voor een subsidie in aanmerking te komen werd gewijzigd: er is niet langer een opsplitsing waarbij scholen een lager minimum kunnen hanteren dan andere organisatoren. Vanaf dit jaar moet elke organisatie minimaal 175 euro per lezing betalen, en dat bedrag daalt als er meerdere lezingen met dezelfde auteur voorzien worden (op dezelfde dag of in dezelfde week).

De overige voorwaarden en procedures blijven bewaard. Een greep uit het reglement:

  • elke auteur kan 15X per jaar gebruik maken van de regeling, op voorwaarde dat hij of zij werd goedgekeurd voor de Auteurslezingen (en alleen voor die lezingen die aan de voorwaarden voldoen);
  • een lezing moet minimaal een maand op voorhand aangevraagd worden, en maximaal een jaar voor de lezing plaatsvindt;
  • auteur en organisator stellen een kort verslag op na afloop van de lezing;
  • Literatuur Vlaanderen neemt de financiële afhandeling op zich: de organisator betaalt, na de verrekening van de subsidie, het resterende bedrag plus vervoersonkosten aan Literatuur Vlaanderen, die dit vervolgens naar de auteur doorstort.
  • voor de voorwaarden mbt de aard van de lezing en de organisaties die in aanmerking komen voor de subsidie neem je best een kijkje in het reglement.

Auteurs worden door VAV aangemoedigd om de minimale tarieven in acht te nemen bij het bepalen van hun honorarium – en daarbij niet onder de 200 euro te gaan.

Wil je je aanmelden voor de Auteurslezingen? Dat kan via deze weg. Je vindt voorafgaand aan het inschrijvingsformulier de criteria waaraan je moet voldoen. Je aanvraag wordt behandeld door een adviescommissie die viermaal per jaar samenkomt; de eerstvolgende beoordelingsronde is op 1 mei.

 

Wettelijk depot in de Koninklijke Bibliotheek

We herinneren onze leden graag aan de wettelijke verplichting die de Koninklijke Bibliotheek oplegt aan makers van boeken van Belgische nationaliteit of die gedomicilieerd zijn in België om  twee exemplaren te deponeren in de Koninklijke Bibliotheek.

Vlaamse uitgeverijen nemen deze taak op zich, maar deze wettelijke regeling kan niet opgelegd worden aan buitenlandse uitgeverijen. Informeer bij je Nederlandse uitgever/Vlaamse importeur of zij die deponering doen. Zo niet rust de depotplicht op de auteurs. Zij moeten in dat geval zelf twee exemplaren deponeren.

Ook auteurs in die hun boeken in eigen beheer uitgeven dienen zelf voor het wettelijk depot te zorgen. De procedure voor de verzending is sinds 1 januari gewijzigd: klik hier voor meer informatie.

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) bewaart exemplaren van alle publicaties die verschijnen op het Belgisch grondgebied, en van alle buitenlandse publicaties door auteurs van Belgische nationaliteit of die in België wonen. KBR publiceert de Belgische Bibliografie op basis van de gedeponeerde werken en ontsluit op die manier de Belgische publicaties.

 

Nieuwe tarieven voor literaire vertaling

De Literaire Uitgevers Groep (LUG) en de Nederlandse Auteursbond maakten een afspraak over de methode van inflatiecompensatie van het woordtarief voor literaire vertalingen.

Partijen zijn het eens geworden over een eenmalige afspraak over het woordtarief in 2023 en komen uit op een verhoging van het woordtarief met 3,7%. Per 1 januari 2023 wordt het nieuwe minimale woordtarief voor literaire vertalingen 7,24 cent. Voor poëzievertalingen gaat het naar 2,65 per regel met een minimum van 46,52 per gedicht.

Activiteiten

6 maart, 13u – 18u. Staat van het Boek. Vlaams Parlement,  IJzerenkruisstraat 99, Brussel

VAV en de andere leden van het BoekenOverleg organiseren voor de achtste keer de Staat van het Boek. We nodigen je daarvoor van harte uit.

Het BoekenOverleg, een unieke samenwerking van spelers in het boeken- en letterenveld, plaatst belangrijke thema’s op de politieke agenda. Dat leidde in het verleden tot tastbare resultaten zoals een gereglementeerde boekenprijs, een charter voor inclusie in de letterensector en  een onderzoek naar de auteursvergoedingen door organisaties (Ongelijk maar eerlijk).

De Staat van het Boek is een uitgelezen ontmoetingsmoment voor auteurs, illustratoren, vertalers, leesbevorderaars, uitgevers, boekverkopers, bibliothecarissen, opiniemakers, literaire organisatoren, politici, beleidsverantwoordelijken en lezers.

Klik hier voor meer informatie.

 

30 maart, 20u. Prijsuitreiking van de Boon. VIERNULVIER,  Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent

Na een eerste editie in maart 2022, vindt in Gent weldra de tweede uitreiking van de Boon plaats: de Vlaamse prijs voor de beste Nederlandstalige boeken. Op 30 maart weten we wie de Boon voor fictie & non-fictie en de Boon voor kinder- & jeugdliteratuur in de wacht sleept.

VAV nodigt je graag uit voor dit feestelijke moment. Let op: de plaatsen zijn beperkt! We stellen 40 tickets ter beschikking  van onze leden: je kan je ticket reserveren via natalie@auteursvereniging.be. Snel reageren is de boodschap!

Oproep

Biënnale van Bratislava zoekt illustratoren

De 29e editie van de Biënnale van Bratislava vindt plaats van 4 oktober tot 3 december in Bratislava (Slowakije). Bibiana, International House of Art for Children stelt zijn deuren open voor een tentoonstelling met illustraties uit prentenboeken wereldwijd.

Villa Verbeelding en IBBY-Vlaanderen organiseren voor de derde keer de selectie van de kandidaten: ze kunnen 6 Vlaamse illustratoren selecteren. Samen met de 4 inzendingen uit Franstalig België maakt dat 10 inzendingen voor ons land.

Wil je graag meedoen? Klik dan hier voor de voorwaarden en de procedure!

 

Watblief zoekt auteurs

Wablieft, het centrum voor duidelijke taal, breidt dit jaar het aantal rijke teksten voor leerlingen in het OKAN-onderwijs fors uit. Op het einde van 2023 publiceert Wablieft vijftig teksten: kortverhalen, gedichten, non-fictie met enige houdbaarheid, … Hoe breder de waaier, hoe beter. Die teksten worden gebundeld in (minstens) vijf boeken.

Voor deze uitbreiding roept Wablieft de hulp in van auteurs.

Dit project maakt deel uit van het Leesoffensief van de Vlaamse overheid.

Klik hier voor meer informatie.

 

Mattador International Screenplay Award

De Italiaanse Premio Mattador opent de inschrijvingen voor de 14e  Mattador International Screenplay Award. Deze internationale competitie voor scenaristen staat open voor jonge makers tussen 16 en 30 jaar. De award wordt uitgereikt in Venetië op 17 juli.

Deelnemers wordt gevraagd inzendingen tussen 15 februari en 15 april in te voeren op het platform van de organisatie. Klik hier om het reglement te raadplegen.

 

Laat je afrekeningen controleren!

We kunnen het niet genoeg benadrukken: de controle van de royaltystatements levert niet alleen gemoedsrust op voor auteurs (en af en toe een hogere eindafrekening), maar ook belangrijke informatie voor VAV – en bij uitbreiding dus alle Vlaamse auteurs.

Bij dezen dan ook een nadrukkelijke oproep om je afrekeningen te bezorgen aan Natalie Ariën. Ook wanneer je geen onregelmatigheden vermoedt – want ook dat levert nuttige informatie op.