Exclusief optierecht?

Regelmatig krijgen auteurs bij de ondertekening van een uitgavecontract de bepaling over “exclusief optierecht” voorgelegd. Wanneer dit ook “toekomstige werken binnen een bepaald genre” vermeldt, verbindt de auteur zich ertoe elk manuscript in dat genre eerst aan de uitgever voor te leggen, voor een periode van een bepaald aantal jaren (vijf volgens het modelcontract).

VAV wijst erop dat dit slechts eenmaal mogelijk is. Sommige uitgevers herhalen deze bepaling echter ook in volgende contracten met dezelfde auteur. Dit betekent dat die auteur ad infinitum aan de uitgever zou kunnen gebonden worden. Wat uiteraard niet het geval is.

De auteur kan deze bepaling weigeren: exclusief optierecht blijft, net als elke andere bepaling in een contract, het voorwerp van onderhandeling.